Stage


Wij zoeken professioneel geschoold personeel en helpen graag studenten om het geleerde in praktijk te brengen. Dit doen we onder andere door stageplaatsen aan te bieden op onze locaties. De locaties waarop stageplaatsen worden aangeboden wisselen.

 
Als stagiaire word je gezien als medewerker. Je draait volop mee in het team, krijgt de mogelijkheid om trainingen te volgen en krijgt eigen verantwoordelijkheden onder supervisie van een afgestudeerde collega. We proberen je op die manier een goed beeld van het werkveld te geven.
Om een idee te krijgen welk werk er op de locaties wordt gedaan, kun je kijken bij hulpaanbod. Dit verschilt namelijk per locatie.

Gezien de zwaarte van de doelgroep hanteren wij een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar. Ook gaat in dat kader én gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep, de voorkeur uit naar stages waarbij stagiaires zich voor langere tijd aan Ontmoeting verbinden.

Wij vinden het belangrijk dat onze stagiaires hun geloof in Jezus Christus handen en voeten willen geven in de contacten met de cliënten en dat ze actief betrokken zijn bij een christelijke gemeente.
 
MBO studenten
Wij bieden stageplaatsen aan voor de BOL variant van de Mbo opleiding. We hebben doorgaans stagiaires van de opleiding Sociaal Agogisch Werk. Op het dienstencentrum in Rotterdam wordt hierbij exclusief samengewerkt met studenten van het Hoornbeeck College (alle locaties).

HBO studenten
Voor HBO studenten bieden we zowel stageplaatsen aan voor voltijdstudenten als leerwerkplaatsen voor deeltijd- en duale studenten.
Wij hebben doorgaans studenten van de opleiding Social Work, maar ook studenten van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk nodigen we uit om stage te lopen.

Wanneer je bezig bent met een gerichte opleiding die aansluit bij de hulpverlening en je bent benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.
Actuele stagevacatures zijn te vinden bij het vacature-overzicht.

Ontmoeting is een erkend leerbedrijf